Prodej uhlí v Karviné

Uhlí je hnědá, černá nebo hnědo-černá hořlavá hornina. Získává se dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů. Uhlí je složeno především z uhlíku, vodíku a kyslíku, obsahuje však také další chemické prvky především síru a příměsi radioaktivní. Od doby průmyslové revoluce je uhlí především důležitou energetickou surovinou.

Využití uhlí

  • výroba tepla a elektřiny
  • výroba koksu
  • výroba briket
  • výroba sazí
  • výroba svítiplynu
  • výroba uhelného dehtu
  • palivo

Druhy uhlí v Karviné

Zde je pět nejznámějších druhů uhlí.

Hnědé uhlí

  • používá se k vytápění domácností nebo k výrobě tepla a elektřiny

Černé uhlí

  • má vysokou hustotu, jeho barva je obvykle černá až hnědočerná
  • vzniká rozkladem vyhynulých stromových plavuní (rostlin), které se propadly do bažin

Hnědo-černé uhlí

  • jeho vlastnosti spadají mezi hnědé a černé uhlí
  • využívá se pro výrobu elektřiny, tepla a chemickou výrobu

Lignit

  • také označovaný jako hnědé uhlí je nejméně kvalitní druh uhlí
  • užívá se výhradně pro výrobu elektřiny nebo výrobu technologického tepla

Antracit

  • jde o nejkvalitnější uhlí, používá se na vytápění a k výrobě chemikálií